Rekrutacja pracowników

Jak wygląda proces rekrutacji prowadzonej przez nas:
  • zlecenie rekrutacji przez Klienta
  • identyfikacja cech poszukiwanych kandydatów, opracowanie profilu kandydata
  • analiza Bazy CV pod kątem poszukiwanych pracowników
  • redakcja ogłoszenia i jego publikacja
  • selekcja cv i spotkania z Kandydatami
  • rekomendacje wybranych osób Klientowi – decyzja o zatrudnieniu.
Jeśli rekrutacja związana jest z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową, nasz Dział Kadr przejmuje zadanie administrowania kadrami i płacami.

Rekrutujemy pracowników metodami tradycyjnymi, z wykorzystaniem portali biznesowych ale także stosujemy metodę Direct Search. W wyjątkowych sytuacjach prowadzimy rekrutacje na odległość przy pomocy nowoczesnych technologii. Ponadto korzystamy z szerokiej sieci rekomendacji i kontaktów.

Rozmowa z Kandydatami odbywa się przy użyciu specjalnie skonstruowanego wywiadu. Przygotowujemy też testy merytoryczne, próbki pracy i Asessment Center.

Każda z powyższych metod ma na celu weryfikacje predyspozycji Kandydata do objęcia danego stanowiska.

Copyright © Formika 2017 | Wykonanie CSSoft.pl